Szukaj firmy


BIOMASA SYSTEM

Informacje ogólne

Wdrażanie ekologicznych systemów opartych na Odnawialnych Źródłach Energii (OZE).
Instalowanie zautomatyzowanych kotłowni opalanych biomasą (zrębki,pelety,brykiety,trociny,owies itp.) oraz z zastosowaniem powietrznych pomp ciepła.
W naszej ofercie mamy urządzenia do przerobu biomasy:
-peleciarki do produkcji peletu,pellet ze słomy ,trocin itp.,
-brykieciarki,
-rębaki,
-suszarnie do biomasy,
-rozdrabniacze do linii brykietujących i peletujących.
-peleciarki do rzepaku (tłoczą olej a produktem ubocznym są makuchy w formie peletu),
-urządzenia do produkcji biodiesla (agrorafinerie).