Szukaj ofertEcho Communications

Dodano: 2018-10-24

Kontakt

Liczba wyświetleń: 157

Oferta sprzedaży

Ocieplenie warunkiem czystego powietrza

Już od 19 września właściciele budynków jednorodzinnych i osoby planujące budowę nowego domu mogą składać wnioski o dofinansowanie przedsięwzięć mo... Już od 19 września właściciele budynków jednorodzinnych i osoby planujące budowę nowego domu mogą składać wnioski o dofinansowanie przedsięwzięć modernizacyjnych w ramach programu Czyste Powietrze.
Unia Europejska zobligowała Polskę do podjęcia działań mających na celu zmniejszenie stężenia szkodliwych pyłów PM 10 w powietrzu, które są powodowane głównie przez tzw. niskie emisje. W wielu polskich miastach zakazano już stosowania starych kotłów i wprowadzono obowiązek ich wymiany na nowe, efektywne. Teraz ruszył program Czyste Powietrze, realizowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, który przewiduje wsparcie inwestycji o charakterze modernizacyjnym, polegających na wymianie kotła, dociepleniu ścian zewnętrznych, wymianie instalacji czy stolarki okiennej. Łączny budżet projektu rozpisanego na lata 2018-2029 wynosi 103 mld złotych. Głównym wymogiem, który należy spełnić, jest wymiana źródła ciepła na spełniające rygorystyczne europejskie wymogi sprawności energetycznej oraz emisji zanieczyszczeń.
Główne założenia programu
Wsparcie finansowe może przyjąć jedną z dwóch podstawowych form: dotacji lub pożyczki. Dotacją objęte są inwestycje, których koszt zawiera się w granicach od 7 do 35 tys. złotych, a jej wysokość jest uzależniona od dochodu na osobę w gospodarstwie domowym, przy czym wyszczególniono 7 grup. Na największą pomoc na poziomie 90% kwalifikowanych kosztów mogą liczyć rodziny z grupy I o dochodzie poniżej 600 zł na osobę, natomiast gospodarstwa z najwyższej VII grupy o dochodach na osobę powyżej 1600 zł, otrzymają 30% dofinansowania. Resztę potrzebnej kwoty będzie można pokryć z oferowanych przez WFOŚiGW pożyczek o preferencyjnym oprocentowaniu. Dodatkowym rodzajem pomocy jest ulga podatkowa, przysługująca wnioskodawcom z VII grupy dochodowej. To mocne wsparcie dla tej części społeczeństwa, która do tej pory nie mogła sobie pozwolić na takie inwestycje.
Dofinansowanie na termoizolację
Lista przedsięwzięć w ramach Programu Czyste Powietrze obejmuje między innymi dofinansowanie na docieplenie przegród budowlanych oraz uzasadnione prace towarzyszące w wysokości do 150 zł za każdy metr kwadratowy ocieplenia. Punktem wyjścia do przeprowadzenia skutecznej modernizacji powinien być jednak audyt energetyczny, na który można otrzymać dofinansowanie do 1000 zł. Dokument ten pokazuje zakres i zasadność ekonomiczną prac, dlatego stanowi on jeden z niezbędnych etapów uczestnictwa w programie.

Dodajesz więcej ofert w Budowa.com.pl? Załóż konto za darmo