Koniunktura branży budowlanej w lipcu 2001

2001-09-04

Ocena ogólnego klimatu koniunktury w przetwórstwie przemysłowym była w lipcu br. nieznacznie lepsza niż w poprzednim miesiącu, ale nadal pesymistyczna. Nieco bardziej optymistyczne od czerwcowych były prognozy popytu łącznego (przy wyraźnym pogorsze­niu prognozy popytu zagranicznego) i produkcji na najbliższe miesiące, a bardziej pesymistyczne – przewidywania dotyczące skali zwolnień pracowników. Nieco korzystniej­sze od formułowanych przed miesiącem, choć nadal pesymistyczne, są przewidywania przyszłej sytuacji finansowej badanych podmiotów.

Produkcja budowlano-montażowa zrealizowana w lipcu br. ukształtowała się znacznie poniżej poziomu sprzed roku (spadek o 10,4%) i była o 5,0% niższa niż w czerwcu br. Sprzedaż robót o charakterze inwestycyjnym zmniejszyła się w skali roku o 10,6%, a robót o charakterze remontowym – odpowiednio o 10,1%. Produkcję mniejszą niż w lipcu ub. roku odnotowano we wszystkich grupach przedsiębiorstw budowlanych. Najgłębszy spadek robót (o 39,9%) wystąpił w jednostkach przygotowujących teren pod budowę, zaś najmniejszy (o 6,4%, wobec wysokiego wzrostu notowanego przed rokiem) – w przedsię­biorstwach wykonujących roboty budowlane wykończeniowe. W podmiotach zajmujących się głównie wznoszeniem obiektów budowlanych; inżynierią lądową i wodną, których udział w strukturze sprzedaży jest największy, produkcja była niższa o 10,2%.

Po siedmiu miesiącach br. poziom zrealizowanych robót budowlano-montażowych był o 10,9% niższy niż przed rokiem. Spadek produkcji (powyżej 10%) notowany był we wszystkich grupach przedsiębiorstw, przy czym w jednostkach zajmujących się głównie wznoszeniem obiektów budowlanych; inżynierią lądową i wodną wyniósł 10,8%, natomiast w podmiotach przygotowujących teren pod budowę – odpowiednio 18,0%. Poziom robót o charakterze inwestycyjnym był mniejszy niż w okresie siedmiu miesięcy ub. roku o 11,2%, a ich udział w ogólnej produkcji budowlano-montażowej wyniósł 73,3%, wobec ok. 75% przed rokiem.

Prognozy portfela zamówień oraz produkcji budowlano-montażowej na najbliższe trzy miesiące są mniej optymistyczne od formułowanych w poprzednim miesiącu. Nadal pesymistyczna i nieco gorsza niż przed miesiącem jest prognoza przyszłej sytuacji finansowej badanych przedsiębiorstw. W okresie styczeń-lipiec br. oddano do użytku 55816 mieszkań, tj. o 37,0% więcej niż przed rokiem (w lipcu - 8058 mieszkań, tj. odpowiednio o 24,7% więcej). Najwyższy wzrost liczby mieszkań przekazanych do użytku odnotowano w budownictwie realizowa­nym na sprzedaż lub wynajem, w którym oddano o 71,8% mieszkań więcej niż w okresie siedmiu miesięcy ub. roku oraz w społecznym czynszowym (odpowiednio o 115,3% więcej). W budownictwie indywidualnym przekazano o 17,7% więcej mieszkań niż przed rokiem, w spółdzielczym - odpowiednio o 30,7%, w komunalnym - o 59,1%, a w zakłado­wym - o 1,2% więcej. Szacuje się, że w końcu lipca br. w budowie było 708,7 tys. mieszkań, tj. o 1,2% więcej niż przed rokiem.
Aktualności

2015-06-09 11:05:00 | Komentarze: 1

Targi SyMas i Maintenance – trwa rejestracja odwiedzających

Zbliża się kolejna edycja jedynych w Polsce i cieszących się niesłabnącą popularnością Międzynarodowych Targów Obróbki, Magazynowania i Transportu Materiałów Sypkich i Masowych SyMas. Wydarzenie jak co roku połączone będzie z Międzynarodowymi Targami Utrzymania Ruchu, Planowania i Optymalizacji Produkcji Maintenance. Imprezy tematycznie ze sobą korespondują, dzięki czemu spektrum wystawców i odwiedzających będzie wyjątkowo szerokie. Na targi zapraszamy w dniach 6 i 7 października 2015r. do Międzynarodowego Centrum Targowo-Kongresowego EXPO Kraków. Organizatorem tegorocznej edycji po raz pierwszy jest firma Targi w Krakowie – największy na południu kraju i czołowy w Polsce organizator targów i kongresów.

Przemysłowa wiosna w Expo Silesia – 3-5 marca 2015, Expo Silesia, Sosnowiec

FLEXICONE inteligentny konfigurator

Obudowa kominka – na co zwrócić uwagę?

Materiały do szybkiego wznoszenia ścian – bloczki silikatowe o dużych rozmiarach

Klasyka z błyskiem nowoczesności, czyli kolekcja ALASKA BLACK marki Nowodvorski Lighting

Konstrukcja stalowa białostockiej spalarni gotowa

Podłoga drewniana dla astmatyków i alergików

Duże korporacje stawiają na efektywne parki maszynowe

Szklane salony samochodowe – prestiż i elegancja światowych marek