Wyniki wyszukiwania dla frazy: archeton

Liczba znalezionych wiadomości: 58

 • 2011-01-03 | Komentarze: 0

  PESEL na fakturze a VAT za materiały budowlane

  Wraz z nowym rokiem 2011 przysłowiowy Kowalski w kontaktach z administracją podatkową będzie posługiwał się wyłącznie numerem PESEL. Zasadniczym celem Ministerstwa Finansów jest uproszczenie komunikacji z administracją podatkową, stąd zastąpienie numeru NIP numerem PESEL. Wprowadzane zmiany dotyczą osób nieprowadzących działalności gospodarczej, dla przedsiębiorców obowiązek posługiwania się NIP-em pozostanie.

 • 2010-11-08 | Komentarze: 0

  Preferencyjne stawki VAT tylko do końca tego roku

  Jedną z konsekwencji wejścia Polski do Unii Europejskiej było poddanie się porządkowi prawnemu, którego istota polega na bezpośrednim zastosowaniu prawa unijnego w bardzo wielu dziedzinach naszego życia. Potrzeba harmonizacji, wynikająca ze celów zawartych w podstawowym akcie prawnym jakim jest Traktat o Unii Europejskiej niesie ze sobą konieczność dostosowywania się do warunków obrotu na wspólnotowym rynku europejskim, gdzie prym wiedzie zasada swobody przepływu usług, towarów, osób i kapitału.

 • 2010-11-03 | Komentarze: 0

  Single z „Rodziną na swoim”

  Rządowy program wsparcia finansowego „Rodzina na swoim” funkcjonuje w Polsce od 2007 roku, kiedy to zaczęto realizować postanowienia ustawy o finansowym wsparciu rodzin w nabywaniu własnego mieszkania. Program „Rodzina na swoim” cieszy się bardzo dużym powodzeniem. Nie mniej jednak od pewnego czasu postulowano udostępnienie programu również dla osób nie pozostających w związkach małżeńskich co budziło pewne kontrowersje.

 • 2010-10-20 | Komentarze: 0

  Prywatne księgi wieczyste

  Księgi wieczyste stanowią w polskim porządku prawnym jedyny przykład rejestracji stanu prawnego nieruchomości, których wiarygodność jest gwarantowana przez prawo.

 • 2010-10-05 | Komentarze: 0

  Jak skorzystać z dofinansowania na zakup kolektorów słonecznych

  Wykorzystywanie alternatywnych źródeł energii do ogrzewania domu czy wody budzi coraz większe zainteresowanie wśród inwestorów. Ten fakt nie dziwi już nikogo biorąc pod uwagę rosnące ceny energii. Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii jest korzystne przede wszystkim w dwóch aspektach: obniżenia kosztów eksploatacji domu i ochrony środowiska.

 • 2010-09-14 | Komentarze: 0

  Zmiany w EPBD

  O unijnej dyrektywie EPBD, dotyczącej charakterystyki energetycznej budynków, znowu głośno, a to za sprawą ostatnio przyjętych do niej zmian. Jak wiadomo problem nadmiernego zużywania energii przez budynki od kilkunastu lat leży w obszarze zainteresowania Unii Europejskiej, która swoje wysiłki kieruje w stronę redukcji zapotrzebowania energetycznego wszelkiego rodzaju budynków, co zaś jest elementem konsekwentnie realizowanej polityki poprawy ich jakości energetycznej.

 • 2010-08-04 | Komentarze: 1

  Nowe spojrzenie na budownictwo społeczne

  Jednym z podstawowych problemów, jakie polskie mieszkalnictwo napotyka jest tzw. deficyt mieszkaniowy, objawiający się tym, że istnieje ujemna różnica między ilością zamieszkałych mieszkań a liczbą założonych gospodarstw domowych (czyli rodzin). Jest to problem o tyle specyficzny, że w porównaniu do krajów zachodnioeuropejskich, tam praktycznie nie występuje.

 • 2010-05-27 | Komentarze: 0

  Ponad 100 tysięcy spełnionych marzeń – projekty domów firmy Archeton

  Archeton to działająca od 1991 roku polska firma specjalizująca się w tworzeniu gotowych projektów domów jednorodzinnych.

 • 2010-05-26 | Komentarze: 0

  Plan zadań ochronnych, a budowa domu na obszarze Natura 2000

  Dynamiczny rozwój urbanistyczny miast powoduje, że człowiek coraz częściej zapomina o otaczającej go przyrodzie, która zdaje się być coraz bardziej przygniatana przez opary dwutlenku węgla, związków ciężkich metali, śmieci, pływających w rzekach czy leżących na dzikich wysypiskach. Tym bardziej wydaje się być konieczne prowadzenie określonych działań prawnych czy kampanii społecznych, mających na celu podniesienie świadomości ekologicznej osób, którzy niestety w znacznej mierze mają obojętny stosunek do otaczającego ich środowiska.

 • 2010-04-26 | Komentarze: 0

  Zasilanie domów w energię odnawialną

  Corocznie w okresie zimowym koszty utrzymania domu mieszkalnego znacznie wzrastają. Z oczywistych względów – trzeba go ogrzać, a tradycyjne źródła energii jak olej opałowy, węgiel, gaz ziemny czy drewno są coraz bardziej kosztowne. W konsekwencji wielu posiadaczy nieruchomości rezygnuje z utrzymywania zimą w swoich domach temperatury zapewniającej jako taki komfort lub też poszukuje alternatywnych, a tym samym tańszych sposobów na ogrzanie domu.

Strona 1 z 6
 1  2  3  4  5  6   następna »